Prírodný materiál drevo

Prírodný materiál drevo />

04.10.2016

Prírodný materiál drevo

Drevo je veľmi obľúbené pri výstavbe detských ihrísk najmä vďaka svojej dostupnosti a minimálnemu vplyvu na životné prostredie. Z ekonomických dôvodov sa na výrobu ihrísk a hojdačiek používa najmä mäkké drevo. Na trhu môžete nájsť drevené ihriská a hojdačky z guľatiny alebo hranolov. Pri rozhodovaní o výbere by ste si mali byť vedomí hlavných charakteristík a rozdielov.

Charakteristické znaky reziva:

Drevo je prírodná plodina so širokou mnohotvárnosťou vynikajúcich vlastností: tepelnou izoláciou, zvukovou izoláciou, vysokou pevnosťou, dobrou ohybnosťou, vysokou nosnou schopnosťou, ľahkým strojným obrábaním a viacerými ďalšími. Keď tieto vlastnosti poznáte a máte záľubu v dreve nasledujúce charakteristiky nebudú predstavovať vady alebo dôvod k obavám:

Podstata a prírodná textúra dreva:

Strom nerastie rovno ako sviečka. Jeho textúra a počet zjavných vetví sa mení. Vetvy, ktoré sú zrastené s kmeňom a ich počet nepredstavujú  zmenšenie kvality záhradného reziva. Každý kus dreva je jedinečný, má rôzne hrče, pukliny a variácie vo sfarbení, ktoré dotvárajú jeho vzhľad a krásu. Drevený masív, keďže tento je organický materiál, pracuje, rozpína sa a zmršťuje v závislosti od zmien teploty, vlhkosti a klimatických podmienok. Keď je sucho a teplo, drevo sa scvrkáva, vo vlhkom prostredí sa rozpína. Keďže v masívnom dreve tieto procesy neprebiehajú na každom mieste rovnomerne, tlaky, ku ktorým tu dochádza, môžu spôsobovať praskliny, prípadne odštiepenie jeho častí. Praskliny môžu dosiahnuť rôznu hĺbku, šírku, aj dĺžku a aj keď sa vyskytujú v každom dreve, spravidla sa častejšie vyskytujú na guľatine ako na drevených hranoloch.

Výkvety:

Pri tlakovom  ošetrení reziva sa zatláčajú medené soli hlboko do dreva, aby sa takto chránilo pred napadnutím hubami a hmyzom. Zelené a biele fľaky na povrchu dreva sú absolútne bezpečné, pretože toto je jednoducho impregnát sfarbený medenou soľou.  

Mazľavá živica:

Rozsah a intenzita zmien reziva sa počas skladovania a spracovania mení. Úkaz, ktorý sa vyskytuje u ihličnatého dreva, je presakovanie živice na povrch. Toto je celkom bežné a môže sa pred použitím odstrániť zoškrabaním a opatrným očistením pomocou terpentýnu.

Pleseň a modranie:

Zvlášť v teplom období povrch dreva môže byť napadnutý modrou hubou. Avšak táto huba nepoškodzuje drevo a preto neoslabuje jeho pevnosť. Tlakové ošetrenie nápor zastaví. Akékoľvek plochy, ktoré boli predtým napadnuté, majú tmavšiu farbu. Počas skladovania nedávno tlakovo ošetreného reziva sa môžu individálne vyskytnúť prípady „kmeňového prifarbovania“, ktoré pripomína pleseň.  Avšak táto nie je škodlivá a môže byť ľahko zotretá alebo prirodzene zvetrá.

Napučiavanie a zmrštenie: 

Ako veľa prírodných materiálov, tak aj bunky stromu obsahujú viazanú vodu. V závislosti  na vlhkosti vzduchu táto voda sa pomaly uvoľňuje alebo pohlcuje, čo vedie k zmenám objemu. Tlakovou úpravou sa drevo nasýcuje impregnačným roztokom. V dôsledku zmeny štruktúry počas sušenia drevo zmršťuje až o 8 % zo svojej šírky - ale len okolo 0,3 % zo svojej dĺžky. Prosím berte toto do úvahy počas jeho spracovania.

Zdrsnené plochy:

Pri pílení, hobľovaní a frézovaní kmeňov stromov musíme dbať na to, aby sa zaistilo opatrné strojné obrábanie. Drevené vlákna, smerujúce  proti smeru strojného obrábania, privedú však niekedy k zdrsnenému povrchu. Malé vláknité lemovky sú nanešťastie neodvratne v priečnom reze a zagulatené hore.

Zmeny farby:

Každý strom je originálny a jedinečný. Jeho tvar, farba a žilkovanie ho tiež odlišujú po spracovaní. Počas úpravy v tlakovej komore kolísajúca hustota dreva znamená, že impregnačný roztok nebol rovnomerne pohltený. Farebné rozdiely tohto druhu, dokonca po časovom odstupe, spôsobuje účinok slnka.

Praskanie vysýchaním, krútenie -

Následkom kolísajúcej hustoty dreva a jeho rastovej štruktúry napučiavanie a zmraštenie, popísané v predchádzajúcom bode, nie je jednotné. Toto môže viesť k trhlinám spôsobených suchom, ktoré neovplyvňujú štrukturálne vlastnosti a pevnosť dreva.

Guľatina - charakteristika a rady pri údržbe: Guľatina je lacnejšia ako hranoly, vyrába sa z mladých stromov a spravidla obsahuje aj stredové drevo, ktoré má inú štruktúru ako vonkajšia časť, preto je guľatina veľmi náchylná na tvorbu prasklín, ktoré môžu vyzerať až alarmujúco. Guľatinové výrobky sú však dimenzované tak, že ani veľké praskliny nemôžu ohroziť funkčnosť ich konštrukcie, ale napriek tomu je veľmi dôležité ihriská a hojdačky pravidelne kontrolovať. V prípade, že sa na konštrukcii vyskytne prasklina s ostrými hranami alebo odštiepené zdvihnuté kúsky, voľné časti treba odrezať ostrým nožom a všetky hrany a zdrsnené miesta zaobliť brúsnym papierom, aby bol ich povrch opäť pre deti bezpečný.

Hranoly - charakteristika a rady pri údržbe:

Keďže hranoly obyčajne obsahujú menej stredového dreva ako guľatina, sú menej náchylné na výskyt prasklín a odštiepenie dreva. Z času na čas sa môžu takéto javy vyskytnúť aj u hranolov, ale podobne ako pri guľatinových výrobkoch, hranoly, ktoré dodávame, sú dimenzované tak, aby praskliny či odštiepenie neovplyvnili funkčnosť ihriska alebo hojdačky. Podobne ako pri guľatine, aj ihriská a hojdačky zhotovené z hranolov treba pravidelne kontrolovať, odstrániť všetky ostré a drsné časti a povrch zahladiť brúsnym papierom. 

Certifikáty k nami používanému rezivu

Certifikát TUV SUV Slovakia

Certifikát Lignotesting

Certifikát Sušiareň